Да създадем заедно мечтаната градина!

виж УСЛУГИ виж цени

УСЛУГИ


Ландшафтно проектиране

Предлагам изработване на:
- Паркоустройствени инвестиционни проекти за всички видове зелени площи
- Проекти за реконструкция на зелени площи
- Проекти за дендрологични детайли (цветни кътове, скални кътове, японски градини, зимни градини), детайли на декоративни настилки и градински елементи
- Проекти за покривно озеленяване
- Компютърна 2D, 3D визуализация на проекти.

Съгласуване на проекти

Според наредба за опазване на зелената система инвестиционните проекти, подлежащи на съгласуване в НАГ трябва да са придружени от предварително съгласуван проект по част "Паркоустройство и благоустройство". Проектната документация се изготвя по наредба N4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектите за озеленяване се съгласуват в районните администрации или в НАГ.

Озеленяване, изграждане на градина

съдействие за намиране на изпълнител на проекта, който да извърши всички озеленителни работи, предвидени с проектирането: внасяне и разстилане на хумусна почва, полагане на настилки, доставка и засаждане на декоративна растителност, затревяване и др.
Съдействие по въпроси, свързани с процеса на озеленяване.

Експертна оценка

на съществуваща растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 22 и чл. 23 от НИПОЗССО

Консултации

по оформяне на градини. Съвети за разполагане на растения или арх. елементи.

Авторски надзор

Наблюдаване за точното
изпълнение на проекта.

ПУБЛИКАЦИИ


Ландшафтен дизайн

Статии за дизайн, озеленяване, скални кътове, елементи на градината, тревни площи и подреждане на растителност.

Декоративна растителност

Статии за различни растения, за декоративните им форми, за отглеждането, използването и размножаването им.

Градини
по света

Снимки и описания на интересни градини, зелени кътчета или екзотична природа, които сме посетили.

Идеи за градината и дома

Няколко предложения от мен: идеи и проекти на кътове, които сами да реализирате в градината или в дома си.

ЗА МЕН


Фани Ичева

Проекти и дизайн

ландшафтен архитект
с пълна проектантска правоспособност

Подход към работата

Стремеж към разбиране на желанията и вкуса на всеки един инвеститор; обединяване на красота и функционалност при проектирането, съобразно с условията на терена; създаване на уникална и жизнена градина, съхраняваща удобство и привлекателност по всяко време на годината.

Всеки проект е възможност заедно да направим света едно по-добро, по-красиво, по-гостоприемно и хармонично място за нас и нашите близки. Или казано накратко - целта е сътворяване на прелестна и функционална градина, която да те накара да се усмихнеш!

виж ПОРТФОЛИО

КОНТАКТИ


Намерете ме в мрежата

или гласувайте за сайта,
ако ви харесва

Контакти

Email : artgradina@gmail.com

Call : 0889-03-28-00

София, България

© 2009- АРТ Градина | artgradina.com